Historia / Romania Interbelica

Romania Interbelica

Trabajos Documentales: Romania Interbelica
Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 2.595.000+ documentos.

Enviado por:  popescu  26 mayo 2013
Tags: 
Palabras: 1972   |   Páginas: 8
Views: 147

CUPRINS

1. Problematizare

2. Economia României în perioada interbelică

3. Partidul Național Liberal – doctrina “Prin noi înșine”

4. Partidul Național Țărănesc – doctrina “Porți deschise”

5. Capitalul străin în prezent

6. Concluzii

Bibliografie

1. Problematizare

1. În ce perioadă are loc confruntarea dintre cele două ideologii?

2. La ce se referă această confruntare?

3. Cine se confruntă?

4. Ce reprezintă doctrina “Prin noi înșine”?

5. Ce reprezintă doctrina “Porți deschise”?

6. Ce măsuri au adoptat liberalii?

7. Ce măsuri au adoptat țărăniștii?

2. Economia României în perioada interbelică

În România, Primul Război Mondial provocase distrugeri enorme în industrie şi dezorganizase aproape total producţia. Aproximativ 1 mil. de oameni au murit în urma acţiunilor militare și a bolilor, care s-au înmulţit substanţial. Pe lângă aceasta, agricultura se afla într-o situaţie grea, aducând consecinţe nefaste. La sfârşitul anului 1918 nu se putea asigura sămânţa pentru culturi, ceea ce a făcut ca în anul 1919 aproximativ 26% din suprafaţa cultivată cu cereale să rămână nelucrată, România confruntându-se astfel cu o mare criză alimentară. De asemenea, capacitatea industrială a scăzut sub 50% ducând la încetarea activităţii a 75% din întreprinderi.

Cu toate acestea, refacerea din anii ’20 a fost rapidă şi substanţială. Ea se datorează, în mare parte, liberalilor, care s-au aflat la guvernare cea mai mare parte a deceniului şi care şi-au pus considerabila putere politică şi economică în slujba industrializării. Dinamismul anilor ’20 este sugerat de creșterea numărului de întreprinderi de tot felul, de la 86.000 în 1918 la 273.000 în 1930, şi de creşterea producţiei între 1924-1928, în minerit cu 189% şi în producţia bunurilor manufacturate cu 188%. Producţia de petrol a crescut de la 968.000 tone în 1918 la 5.800.000 tone în 1930 datorită investiţiilor de capital, în special străin, România plasându-se pe locu

l 6 printre producătorii mondiali.

Industria metalurgică a cunoscut o creştere impresionantă. Producţia de oţel a crescut de la 38.000 tone în 1925 la 144.000 tone în 1928. Au intrat în funcţiune mari conglomerate industriale precum: Uzinele Malaxa din Bucureşti, specializate în producţia de oţel, muniţii, motoare, instrumente de precizie etc şi Industria Aeronautică România de la Braşov, care producea toate componentele de avion.

Statul dădea o atenţie specială industriei metalurgice asigurându-i o masivă finanţare și o protecţie continuă împotriva concurenţei străine.

Criza economică de la începutul anilor ‘30 a stopat temporar creşterea industriei. În anii 1929-1932 numărul marilor întreprinderi industriale, volumul capitalului investit şi numărul de muncitori pe care îl foloseau au scăzut, iar producţia în aproape fiecare ramură industrială a suferit o scădere drastică.

Cu toate acestea, industria a depăşit efectele depresiunii atingând noi niveluri de productivitate între 1934 ...Suscríbase a ClubEnsayos

Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 2.595.000+ documentos